Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza

Zebrania i konsultacje

Planowane terminy zebrań i konsultacji z nauczycielami

Godzina 17-18

Zebranie klasowe on-line 
klasy 1-3

17.11.20

10.02.20

27.04.21

Zebranie klasowe on-line
klasy 4-8

18.11.20

11.02.20

28.04.21

internetowe konsultacje
z nauczycielami 
wg grafiku

19-23.10.20

14-18.12.20

29.03-2.04.21

24-28.05.21

Zebrania klasowe stacjonarne

3.09.2020r.

 

Rada Rodziców

                                                       SKŁAD RADY RODZICÓW 
 1. Przewodniczący Rady Rodziców - Ewa Sural

 2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
  a. Krzysztof Gobcewicz - sekretarz

  b. Marta Dobrzycka - skarbnik

 3. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  a. 
  Marcin Rogowski
  b. Magdalena Jaroniewska
  c. Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska 
Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach
L p
Klasa
 Imię i nazwisko
1.  Ia Urszula Kosińska
2.
Ib 
Agnieszka Tarasik
3.
Ic 
Mirosław Szymczuk
4. IIa Ewelina Turczewska
5. IIb Magdalena Jaroniewska
6.
IIc
Krzysztof Gobcewicz
7.
IIIa
Chmay Michał
8.
IIIb
Karolina Kronguz
9.
IIIc
Anna Beśka
10.
IVa
Anna Bobowska
11.
IVb
Ewa Kołodziej - Dubowska
12.
Va
Renata Korbut
13. VIa Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska
14.
VIb
Marta Dobrzycka
15. VIc Agnieszka Kamińska
16. VIIa Marcin Rogowski
17. VIIb Płoska Anna
18. VIIIa Ewa Sural

Drodzy Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…

Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.

Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.

Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

Gorąco prosimy o wspieranie finansowe szkoły poprzez dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 ustalono wysokość składki na: 
80,00 zł za pierwsze dziecko
40,00za drugie i kolejne dziecko. 
Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

Istotne jest to, czy czujemy się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszcza nasze dziecko i czy dajemy mu szansę na lepszy rozwój.

I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
SP Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku

Wpłaty przyjmowane są u wychowawców lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
rachunek nr 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001


 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

ul. Sokólska 1

15-865 Białystok

tel./fax   85 66-47-407

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Inspektor Danych Osobowych - Ewelina Sapieszko, adres e-mail: sp42@iod.expert

Patron szkoły

sopocko1Znamy ks. M. Sopoćkę jako gorliwego Apostoła Bożego Miłosierdzia, spowiednika św. Faustyny, założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Jednak rzadziej postrzega się go jako wspaniałego wychowawcę, człowieka kochającego młodzież i czuwającego jak ojciec nad dorastającym pokoleniem. Na swoim odcinku pracy odznaczał się głębokim patriotyzmem. Był to człowiek rozkochany w literaturze polskiej - " Szczególnie zachwycałem się literaturą piękną, oddając pierwszeństwo dziełom Adama Mickiewicza" - wspomina w swoim dzienniku. Chętnie korzystał z zaproszenia na wakacje do majątku Ogińskich, gdzie udzielał korepetycji. Było to dla niego okazją do "zatapiania się" w bibliotece zgromadzonej w majątku. Poznawał nie tylko dzieła, ale ćwiczył także swój język polski. Był to przecież czas zaborów.
Zanim został kapłanem pracował w polskiej szkole parafialnej. " Miła to była praca, pełna wiary i zapału." - wspominał po latach. Choć była miła , nie mógł nazwać jej łatwą. Czas zaborów był dla niego jak i dla wielu Polaków, sprawdzianem z miłości do wszystkiego , co mieściło się w słowie "Polska". Choć władze carskie zadecydowały o zamknięciu szkoły , a sam Sopoćko za pracę w polskiej szkole został osobiście ukarany, nie zrezygnował z pracy z polską młodzieżą. Ryzykował, choć wiedział jakie mogą być tego konsekwencje. Długo nie musiał czekać na doświadczenie: .w 1904 r. (.) złożyłem egzamin do Seminarium Duchownego (.) dowiedziałem się, że Gubernator nie zatwierdził mię na alumna w Seminarium - wspomina - z powodu tego, że byłem nauczycielem w szkole polskiej i za to byłem sądzony.
Ks. Sopoćko był człowiekiem z charakterem. Wiedział, czego chce i nie było łatwo go zniechęcić wobec tego , co uważał za słuszne. Pragnienie kapłaństwa było silniejsze od wszelkich carskich decyzji. Czas oczekiwania na pozwolenie Gubernatora Wileńskiego, by mógł wstąpić do Seminarium Duchownego, wykorzystał pomagając w przygotowaniu innych kandydatów do tego Seminarium. "Czasami urządzaliśmy tam przedstawienia .Pewnego razu przygotowaliśmy trzecią część Dziadów A. Mickiewicza (.)W internacie kładliśmy się spać o godz. 8.00 wieczorem, a wstawaliśmy o godz. 3.00 rano, by od 3.30 do 7.30 przerabiać z wychowankami lekcje, głównie historię Polski i dzieje literatury polskiej." (oczywiście było to robione w konspiracji)- wspominał po latach. Otrzymał pozwolenie na wstąpienie do Seminarium w 1910 roku.
15. 06. 1914r. przyjął święcenia kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Taboryszkach. Już od pierwszych dni ujawnił się jego talent do zjednywania sobie młodzieży, która jak wynika z jego wspomnień, darzyła go zaufaniem. Bardzo wiele czasu poświęca katechizacji dzieci ( w tamtych czasach katechizacja dzieci nie była tak powszechnie praktykowana jak dziś). "Zebrało się około 500 dzieci w wieku od 7 do 16 lat - wspomina ks. Michał Sopoćko- Uczyłem je w kościele i na cmentarzu przez cztery godziny dziennie. Często wyjeżdżałem do chorych i wówczas dzieliłem dzieci na grupy , powierzając każdą opiece lepiej umiejących ."
Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, który po latach zdefiniuje miłosierdzie jako "zaradzanie nędzy ludzkiej", od pierwszych dni kapłaństwa wychodził z miłosierdziem wobec wszelkich potrzeb swojego otoczenia. Wśród odbiorców jego pomocy zawsze na pierwszym miejscu były dzieci. Dbał nie tylko o ich rozwój duchowy, ale także intelektualny, niejednokrotnie narażając swoje bezpieczeństwo, a nawet życie. Już jesienią 1914 roku, mimo wojny zaczął organizować szkolnictwo polskie w parafii. " Ludność chętnie przysyłała swoje dzieci (.) Zorganizowałem 36 szkół, w których uczyło się około 1000 dzieci" - wspomina w swoim dzienniku. Jednak, gdy pogorszyły się stosunki z Niemcami i zabroniono uczyć w języku polskim, ks. Sopoćko zaprzestał odwiedzać te szkoły, co sprawiło, że nie przychodziły tam także polskie dzieci. Był to akt dezaprobaty wobec okupanta. Opuścił szkołę, ale nie opuścił dzieci. Pozostał w Taboryszkach jak długo to było możliwe.
Wojna, prześladowanie spowodowały jego wyjazd w 1918 roku do Warszawy, gdzie postanowił kształcić się w kierunku pedagogiki. W Warszawie pełnił jednocześnie obowiązki kapelana wojskowego. W pracach naukowych, w licznych publikacjach ujawniał swoją troskę o nowe, dorastające pokolenie. Dotykał problemów społecznych, odbijających się na rodzinie, a więc kolebce kształtowania się dziecka. Jednym z poruszanych przez niego problemów był alkoholizm w odniesieniu do młodzieży szkolnej.
Od 1924 roku powrócił do pracy w Wilnie. Był wykładowcą na Państwowym Wyższym Kursie Nauczycielskim. Wykładał tam psychologię, logikę, dydaktykę, metodykę historii i metodykę religii. Nadto był prefektem w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym.
Od 1933 roku rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym na stanowisku ojca duchownego. Tu także ujawnił się jego talent wychowawczy.
Tego też roku poznał św. Faustynę, która przyczyniła się do zwrotu w jego życiu. Spojrzał na swoje życie jako na jedno pasmo Bożego Miłosierdzia. To ona , św. Faustyna "pobudziła go do studiowania, badania i częstego myślenia o prawdzie Miłosierdzia Bożego". Dzięki ks. Sopoćce powstał obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem "Jezu ufam Tobie". To on znalazł malarza, który pomógł św. Faustynie zrealizować polecenie Pana Jezusa. To ks. Sopoćko drukował pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego, głosił kazania o bożym Miłosierdziu, wlewając w serca ludzi nadzieję.
Lata powojenne spędził w Białymstoku. Przyjechał tu w sierpniu 1947 roku. Pracował w Seminarium Duchownym. Wykładał kilka przedmiotów, ale oprócz tego cenił sobie sport i do tego zachęcał kleryków.
Wiele czasu poświęcał publikacjom dotyczącym kultu Bożego Miłosierdzia, głosił kazania, prowadził rekolekcje, ale także nie opuścił tematyki wychowania i kształtowania dzieci i młodzieży.
Pomimo licznych zajęć zawsze miał czas na pracę duszpasterską. Do dziś żyją wśród nas ludzie, którzy wspominają go jako wspaniałego kapłana, cierpliwego spowiednika, człowieka , któremu mogli opowiedzieć o swoich życiowych problemach wiedząc, że jeśli ks. Michał nie miał na nie recepty , to zawsze podniósł na duchu, obiecał modlitwę. był miłosierny.
Opowiadała pewna kobieta, jak kiedyś poproszono ją o poprowadzenie różańca przy zmarłym. Tłumaczyła, że chętni zrobiłaby to , ale ma problemy z zapamiętaniem kolejności tajemnic , a przeczytać nie może, bo bardzo słabo widzi. Świadkiem tej rozmowy był ks. Michał. Dyskretnie zaproponował, że może pomóc rozwiązać problem. Jak dalej wspomina kobieta, ks. Sopoćko spacerując z nią ulicą Poleską opowiadał jej treść tajemnic, jednocześnie ucząc kolejności odmawiania. Zakończył krótkim stwierdzeniem , że teraz już uczynek miłosierny względem zmarłego będzie możliwy. " Do dziś pamiętam ową lekcję " - wspomina owa kobieta.
Inna osoba opowiadała, że zwierzyła się w czasie spowiedzi ze swojej bardzo trudnej sytuacji materialnej. Potem została jeszcze w kościele by odprawić pokutę, kiedy niespodziewanie podszedł do niej ks. Sopoćko, włożył jej w ręce pieniądze i prosił, by dobrze to wykorzystała.
Od 1957 roku jego praca duszpasterska skupiała się głównie w domu SS. Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej 42 (obecnie jest to dom Zgromadzenia SS. Jezusa Miłosiernego). Dzięki ks. Sopoćce została rozbudowana mała kapliczka i do dziś służy na chwałę Bożą. Trzeba dodać, że on sam starał się o środki na budowę tej kaplicy i z własnych pieniędzy pokrywał wiele kosztów związanych z tą budową.
Do końca swego życia pozostał przyjacielem młodzieży . Zabiegał dla wielu młodych ludzi o możliwość nauki i niejednokrotnie pokrywał koszta z tym związane. Mobilizował do podejmowania trudu, ukazywał wartość edukacji. Zawsze myślał o innych, nigdy o potrzebach własnych.
Zmarł 15. 02. 1975 roku w domu SS. Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej, gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Pozostał po nim mały pokój, kilka rzeczy. tak niewiele w wymiarze materialnym i tak wiele w wymiarze duchowym. Kapłan według Serca Pana Jezusa Miłosiernego.
Przed śmiercią prosił, żeby jego rzeczy rozdać ubogim. Jednak gdy umarł nie było co rozdawać. Oddał wszystko sam, gdy żył jeszcze.
Czyż można o nim zapomnieć? Nie, bo on o nas nadał pamięta i nadal z domu Ojca opiekuje się nami. Pewnie jeszcze pamiętamy rok 19889 kiedy niedaleko szkoły, przy ul. Poleskiej, którą wiele razy przemierzał ks. Michał idąc z kapłańską posługą do wiernych, wykoleiło się pięć cystern zawierających 95% chlor. Wagony zsunęły się z wysokiej skarpy. Zawartość tylko jednej z nich niosła ze sobą zagładę wszelkiego życia w promieniu 50 km. Skala zagrożenia była ogromna , a sytuacja niezwykle dramatyczna. Jednak nie było wycieku. Mieszkańcy Białegostoku nazwali to cudem i przypisali swoje ocalenie wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Upamiętnili to miejsce krzyżem z załączoną tablicą. Ks. Sopoćko nie opuścił nas wtedy i nadal nie opuszcza, czego dowodem są świadectwa ludzi zapisane w księdze łask przy jego grobie.
Wybierając Sługę Bożego ks. M. Sopoćkę na patrona naszej szkoły , wierzymy, że będzie on dla młodzieży wzorem do naśladowania w byciu dobrym człowiekiem, wychowankiem. Dla nauczycieli - wzorem pedagoga z powołania.


Uroczystość wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 42 im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku - 18.02.2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe: 25 stycznia - 07 lutego                  2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia - 06 kwietnia
2021r.
5. Pisemny egzamin ósmoklasisty:
- język polski 
- matematyka
- język obcy nowożytny

25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

12-13 listopada 2020
15 lutego 2021
19 marca 2021
04 czerwca 2021

DYREKCJA
mgr Barbara Stankiewicz - dyrektor szkoły, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Kadłubowska - wicedyrektor, świetlica
RELIGIA JĘZYK POLSKI
ks. Robert Tworkowski mgr Dorota Rutkowska
mgr Elwira Rutkowska-Hauzer mgr Katarzyna Polak
mgr Barbara Puczyńska mgr Agnieszka Krajewska
mgr Dorota Borsuk BIOLOGIA, WDŻ
JĘZYK ANGIELSKI mgr Halina Arciszewska
mgr Anna Maciejuk PRZYRODA
mgr Weronika Włostowska-Zdanowicz mgr Sławomir Lebiedziński
mgr Beata Bogdan HISTORIA, WOS
 mgr Małgorzata Muśko mgr Urszula Iwaniuk
MATEMATYKA GEOGRAFIA
mgr Agnieszka Krygier  mgr Anna Świętkowska
mgr Paulina Tenderenda FIZYKA
CHEMIA mgr Urszula Uściłko
mgr Katarzyna Bobryk MUZYKA
PLASTYKA  mgr Barbara Jabłońska
Izabela Danilewska EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Katarzyna Zasim
mgr Marek Kowalczuk mgr Katarzyna Terlecka
mgr Sławomir Lebiedziński mgr Anna Szatyłowicz
mgr Robert Szawiel mgr Dorota Łupińska  
TECHNIKA mgr Katarzyna Witkowska 
mgr Agnieszka Jezierska mgr Magdalena Żochowska
INFORMATYKA mgr Agnieszka Siemienkowicz
mgr Barbara Kołcz mgr Dominika Kosewska-Kozicka 
PEDAGOG mgr Joanna Mikłaszewicz
mgr Anna Ościłowska BIBLIOTEKA, MCI
ŚWIETLICA mgr Ewa Dmitruk
mgr Katarzyna Sienkiewicz mgr Małgorzata Znorko
 

Hymn szkoły

Jak odnaleźć drogowskazy w labiryncie?
Którą rękę chwycić, by nas prowadziła?
Jak pokonać szlaki jeszcze nieprzetarte?
Kogo spytać, w czym istnienia siła?

Tyle pytań, wątpliwości
Na rozstajach życia dróg.
Lecz należy wybrać mądrze,
W człowieczeństwo włożyć trud.
Trzeba tak kierować życiem,
By się nie zmieniło w pył,
Aby każdy dzień kolejny
Przeżyty dobrze był.

Przyszłość leży w naszych rękach
Trzeba tylko umieć czerpać
Z każdej szansy w życiu danej
By żyć godnie i z zapałem.

Autor: mgr Katarzyna Polak-Kozłowska
Hymn szkoły
 

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

(aktualizacja na dzień 2021-01-22)

BILANS OTWARCIA 01 wrzesień 2020 r. – 791,47 zł

Wpłaty we wrześniu na fundusz podstawowy : 2 200,00 zł
Wpłaty w październiku na fundusz podstawowy : 2 259,00 zł
Wpłaty w listopadzie na fundusz podstawowy : 500,57 zł

                                                              RAZEM:     5 751,04 zł

  WYDATKI:

IX 2020              916,24 zł
X 2020              280,18 zł 
XI 2020             306,06 zł

Razem wydatki: 1502,48 zł

Wydatki obejmują m.in.:

 1. Kwiaty na Dzień Edukacji, ciasto 
 2. Egzamin kl. XVIII
 3. Korekta dopłaty do sztandaru
 4. Materiały do świetlicy
 5. Opłaty bankowe

Stan rachunku: 4 248,56 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zrozumienie, okazane poprzez  wpłaty na rzecz powyższych działań.Oferta edukacyjna dla uczniów klas I na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice (Opiekunowie), w tym roku Wasze dzieci rozpoczną kolejny etap nauki. Pragniemy zaproponować Wam szkołę, w której od lat dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie,   zdobywali wiedzę, rozwijali talenty i odkrywali nowe możliwości.

oferta

Gwarantujemy:

 • doskonałe przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych-nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych. Co roku osiągamy wyniki powyżej średniej miasta, województwa i średniej krajowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna zakwalifikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego osiągane przez naszych uczniów wysoko i bardzo wysoko. Nasi absolwenci kontynuują naukę w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych.
 • doskonałe przygotowanie do konkursów przedmiotowych -co roku nasi uczniowie zostają laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, artystycznych i literackich
 • skuteczną naukę języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego innowacyjnymi metodami
 • rozwijanie zainteresowań sportowych
 • rozwój talentów i uzdolnień dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i konkursów
 • możliwość wyrównania wiedzy uczniów słabszych dzięki bogatej ofercie zajęć wyrównujących
 • bogatą ofertę autorskich programów skierowanych do uczniów i ich rodziców
  ( „Spotkania w 16 z kulturą, nauką i sztuką”, „Bezpieczna 16”, „Sportowe weekendy rodzinne”)
 • bezpieczny pobyt Państwa dzieci w naszej placówce pod okiem czujnych nauczycieli i monitoringu
 • jednozmianowość pracy
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej
 • przyjazną atmosferę

Oferujemy:

 • naukę w klasach z rozszerzonym językiem angielskim, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami egzaminów i stwarza uczniom możliwość kontynuowania nauki w klasach z rozszerzonym językiem angielskim w szkołach ponadgimnazjalnych i przystąpienia do Międzynarodowej Matury
 • naukę wiedzy o społeczeństwie w zwiększonym wymiarze godzin, co pozwala na aktywny udział w wielu przedsięwzięciach takich jak projekty „Młodzi głosują”, „Mniejszości narodowe”, wycieczki do sądu, debaty oksfordzkie
 • profesjonalną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry
 • wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • realizację różnych programów profilaktycznych
 • realizację zajęć zawodoznawczych
 • indywidualne konsultacje z rodzicami
 • współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Dysponujemy:

 • doskonałymi warunkami lokalowymi
 • bogatym wyposażeniem klasopracowni, świetlicą i biblioteką
 • dwoma salami gimnastycznymi
 • siłownią z nowymi przyrządami do ćwiczeń
 • boiskami-do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki
 • torem rolkowo-rowerowym
 • własną strzelnicą
 • Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, w którym uczeń może spędzić wolny czas, odrobić lekcje, skorzystać z komputera z dostępem do internetu.

oferta1

 • profesjonalną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry
 • wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • realizację różnych programów profilaktycznych
 • realizację zajęć zawodoznawczych
 • indywidualne konsultacje z rodzicami
 • współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Płyta „To,co dajemy, niczym jest…”

Płyta „To,co dajemy, niczym jest…” jest podsumowaniem działań artystycznych związanym z naszym patronem – błogosławionym księdzem Michałem Sopoćko - od chwili nadania szkole Jego imienia.
Wszystkie utwory zostały skomponowane przez nauczycielkę języka polskiego Katarzynę Polak i wykonywane są przez uczennice PG 16. W nagraniach wzięły udział:
Klaudia Małyszko, Natalia Gierasimowicz, Zofia Ostrowska, Marlena Borowska, Karolina Glińska, Aleksandra Czarkowska, Magdalena Andrearczyk, Małgorzata Kaluchiewicz gościnnie Patrycja Małyszko – absolwentka naszej szkoły, oraz p. Katarzyna Polak.

wykonawcy

Spis utworów:

1. Księże Michale (wyk. Patrycja, Zosia, Klaudia)
2. Cel (wyk. Ola, Magda, Marlena, Zosia)
3. Potrzebuję Ciebie (wyk. Patrycja)
4. Radość (wyk. Marlena, Małgosia, Magda)
5. To co dajemy (wyk. p. Katarzyna Polak)
6. Ziarno (wyk. Małgosia, Natalia)
7. List (wyk. Klaudia, Natalia, Zosia)
8. Cuda (wyk. Karolina, Małgosia, Zosia, Marlena)
9. Ktoś (wyk. Patrycja, Karolina)
10. Kropla (wyk. Karolina, Zosia)
11. Apostoł Miłosierdzia (wyk. p. Katarzyna Polak)

Refreny wykonywane przez wszystkie dziewczyny, chórki i wokalizy - Katarzyna Polak.
muzyka i słowa: Katarzyna Polak
nagrano w ●Studio●Dobra12●
realizacja dźwięku, mix i mastering: Piotr Polak

premiera płyty: czerwiec 2015r.

Serdeczne podziękowania dla ks.proboszcza Andrzeja Kozakiewicza, pani dyrektor Barbary Stankiewicz oraz Rady Rodziców PG16 za wsparcie i motywację do zrealizowania marzenia. Szczególne podziękowania dla wspaniałych uczennic - za zapał, niezawodność, wytężoną pracę i wiarę w to, że chcieć - to móc.

okładka płyty

Teksty piosenek

Księże Michale

Księże Michale, tak mało wiem,
Za mało znaków w tej podróży.
Księże Michale, chcę pytać cię
Jak żyć, by ludziom służyć?
Jak przetrwać mrok?
Jak znaleźć w sobie siłę?
Jak serce oddać,
Gdy tylko dla mnie bije?

Wielką misję jak latarnię
Przez całe życie nieść przed sobą,
Chociaż życie nieustannie
Gasi światło, gubi drogę.

Księże Michale, za mało ciągle w nas
Za mało siły,
Księże Michale, za mało ciągle w nas
Za mało wiary,
Księże Michale, za mało ciągle w nas
Pokory mało,
Księże Michale, za mało ciągle w nas
Za mało nas.

powrót do spisu utworów ↑

 Cel

Nie musiał wiele mówić
Swoim życiem dał świadectwo
Wysiłek swój i serce
Oddał ludziom
I parł do przodu
I parł z uporem
Swoja misja
Innych zarażał

 Nie bał się niczego
Gdy chodziło o ideę
I walczył z każdym dniem
I ze złem
Nie było rzeczy trudnych
I niemożliwych
Dlatego dokonał
Tak wiele

Najważniejsze to mieć
W życiu wielki cel
I dążyć do niego
I wierzyć weń
Najważniejsze to żyć
pięknie choć w trudzie
I kochać życie
I kochać ludzi

powrót do spisu utworów ↑

 Potrzebuję Ciebie

Księże Michale, mój starszy bracie w wierze,
Usiądź koło mnie, chcę zastanowić się.
Powiedz, jak wybrać, gdy wokół tyle ścieżek…
Gdy gonię wkoło, pomóż zatrzymać się.
ref:
Potrzebuję Twojej dłoni, byś poprowadził mnie przez świat,
Potrzebuję Twego serca, by biło z moim zgodnie tak,
Potrzebuję Twoich słów, by pamiętać co ważne jest,
Potrzebuję Twego światła, żeby nie zgubić się.

Księże Michale, Ty wiesz co to wytrwałość,
Za ciągłą walkę wciąż podziwiam Cię.
Wiem, trzeba siły, by zwalczyć swoją małość.
Lecz gdy pomożesz – odejdzie żal i gniew.

Księże Michale, wciąż jesteś między nami.
Odkryłeś źródło, co wielką kryje moc .
To miłosierdzia tarcza nad głowami
Osłania nas, rozprasza czarną noc.

powrót do spisu utworów ↑

Radość

1. Ksiądz Michał Sopoćko od najmłodszych lat                             
pobożny i pokorny,
Potrafił się śmiać, na skrzypcach grać
nie wychodził z formy.
Coć nieraz mu los dał prztyczka w nos
i musiał zaciskać pasa,
To mówił, że tylko radość pozwoli
trzymać się w trudnych czasach.

ref.

„Bez radości nie może żyć człowiek”                                              
- tak powiedział skromny ksiądz
Chociaż dużo miał na głowie
to radość znalazł swą

2. Raz dostał ksiądz Michał poleconym listem
misję prosto z nieba
Choć nie dowierzał, dziwił się, sprawdzał
Lecz zrobił to co trzeba
Chciał się podzielic nią z całym światem
I ludziom dać nadzieję
Ale ludzie mali się nie poznali,
że coś się wielkiego dzieje.

Bridge:
A on sam jak palec                                                               
otoczony sceptykami
mógł się tylko uśmiechać
i czekać
Ref. „Bez radości…

powrót do spisu utworów ↑

 To co dajemy

Kręcę się wkoło, szukam siebie,
Uciekam, ale siebie gonię.
Zataczam kręgi, przemierzając przestrzeń,
krzyczę: gdzie jesteś?

A jednak chcę być, istnieć, znaczyć;
A jednak chcę dla kogoś żyć.
Odnaleźć to, co we mnie ważne,
dzielić się tym.

To, co dajemy niczym jest
w porównaniu z tym, co otrzymujemy.

Otwieram oczy – inny świat,
Rozglądam się i widzę więcej.
Czasem wystarczy zauważyć innych,
Otworzyć spragnione serce

 

Bo przecież chcę być, istnieć, znaczyć;
Bo przecież chcę dla kogoś żyć.
Odnaleźć to, co we mnie ważne,
dzielić się tym.

 To, co dajemy niczym jest
w porównaniu z tym, co otrzymujemy.

powrót do spisu utworów ↑

Ziarno

Gdy walczysz o coś, nie przestawaj                         
I swojej drogi nie oddawaj
choć czasem trzeba czekać, przecież warto
Gdy już kiełkuje w tobie ziarno

 Z dobrego ziarna będzie chleb,                                            
tym chlebem będzie sycił się
każdy głodny,
(każdy) kto chce.

Więc walcz, by sobą być                                                      
tak łatwo przecież poddać się.                                             
Więc walcz, by spełniać sny,
(być sobą)

powrót do spisu utworów ↑

 List
Drogi księże Michale Sopoćko,                                           
Piszę do Ciebie ten list.
Chociaż jestem zwyczajną dziewczyną,
chcę, żebyś wiedział, że Ty…
Ref.
Byłeś dla ludzi wzorem                                                       
byłeś dla młodych motorem,
co pchał ich na wyżyny

I nie szczędziłeś siły,
Od siebie wymagałeś
i wszystko innym rozdałeś
swiadectwem Twoim było
twe życie

 Drogi księże Michale Sopoćko,
chciałabym umieć tak żyć,
być ponad wszystko co puste i marne,
znaleźć cel życia jak Ty, bo…

 Drogi księże Michale Sopoćko,
wiem, że walczyłeś jak lew.
Cociaż kłody pod nogi rzucano,
Ty wiedziałeś, że przyjdzie ten dzień.

powrót do spisu utworów ↑

 Cuda

Ksiądz Michał i siostra Faustyna
Tak się historia zaczyna
Tych dwoje połączył los
Usłyszeli Boga głos

Ona widziała - on wierzył
Ona pisała - on szerzył
Ona słuchała - on ufał
Że miłosierdzie czyni cuda

powrót do spisu utworów ↑

 Ktoś

Wciąż biegniemy w pośpiechu,
Wśród zgiełku i wrzawy.
Nie umiemy odnaleźć
Siebie w drugim człowieku,
Więc szukamy dla siebie wzoru.
Kto może nam pomóc?

 Był taki ktoś, ktoś święty,
Był taki ktoś, wielebny.

On miał cel, powołanie by trwać,
Przewodnikiem był dusz,
Wiarę najczystszą miał.
Uczył, że miłosierdzie ma sens,
A pokora jest tym, co pomaga nam żyć.

powrót do spisu utworów ↑

 Kropla

Wyrosłeś w pokorze                                                 
bydawać nam wzór

Wpatrzony w niebiosa
znosiłeś ból
poznałeś smak gorzki
zawodu i łez
lecz w swej cierpliwości
znosiłeś je.

Jak kropla drąży skałę,                                             
tak Ty
czekałeś wziąż wytrwale
na świt.
Wierzyłeś, że                                                            
na sercach lód
skruszy miłości
cud

powrót do spisu utworów ↑

Apostoł Miłosierdzia

 Objawiło mu się wszystko w jednej chwili,
Pojął, że dziewczyna prosta się nie myli.
Dostał znaki i bezbłednie je odczytał,
By jej śladem kroczyć poprzez ścieżki życia.


Bo zaufał i uwierzył, choć nie widział,
Nie buntował się, bo to od Boga przydział.
Schował pychę i rozterki gdzieś głęboko,
Poznał prawdy, których nie zna ludzkie oko.

Ref.:

Tu był Miłosierdzia Apostołem
A tam z Bogiem siedzi już za stołem
I patrz yna nas z nieba
I spokojnie się uśmiecha.

Miłosierdziem Bożym chciał się wkoło dzielić,
Chciał, by miłość piękną i prawdę widzieli.
Ale dzieło wielkie musiało poczekać,
Nie starczyło na to życia człowieka.

powrót do spisu utworów ↑

Zamówienia publiczne

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i remont pomieszczeń szkolnych Zamawiającego na potrzeby oddziałów przedszkolnych i edukacji klas wczesnoszkolnych I-III”

link Urzędu Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=be0e7fa7-5093-4d98-ab22-b96298a87e41 

Załączniki:


6a. Odpowiedź na przesłane pytanie i zmiana treści SIWZ-ZP-1_PG16_17


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 


 

Archiwum aktualności