Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza


Informacja dla rodziców poprzez stronę www

Szanowny Rodzice, 
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Szkołę Podstawową Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową zapisujemy między innymi informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której do nas przychodzisz, adresie stron internetowych, które u nas odwiedzasz, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Szkoła Podstawowa może wykorzystywać  tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, Linkedin. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies. Szkoła może wykorzystywać także rozwiązania takie jak Facebook Pixel w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu

Informacja o ochronie danych osobowych

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji obowiązków Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Szkołę.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • sprostowania (poprawienia) danych

W przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:

- kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;

- kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;

- kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ograniczenia przetwarzania

Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 • wniesienia skargi

Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: sp42@iod.expert

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Archiwum aktualności