Home Page Slider

 • kl1aa
 • kl1cc
 • kl1bb
 • kl4aa
 • kl4bb
 • kl4cc
   
 • slajder wy2
 • 4
 • sp42zaprasza

pieniadze 
Stypendia szkolne

Formularz wniosku na stypendium szkolne oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.bialystok.pl Formularze wniosków należy złożyć do 15 września 2018 r. u pedagoga szkolnego (s. 103, I piętro). Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 514 zł (netto) – kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r, 528 zł (netto) - kryterium dochodowe obowiązujące od 01 października 2018 r

Archiwum aktualności