Home Page Slider

  • dk1
  • dk2
  •  
    dk3 
  • bca
  • 5a
  • 7b
  • thumbnail VI A
  • sp42zaprasza

Uroczystość

Wręczenie Sztandaru Szkole Podstawowej Nr 42
im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”
Kardynał Stefan Wyszyński

Sztandar jednoczący szkołę

Na ten dzień Szkoła Podstawowa Nr 42 czekała w napięciu i z podekscytowaniem. Zaczęło się od wewnętrznej potrzeby posiadania sztandaru, który byłby elementem jednoczącym społeczność szkoły, widocznym przy każdej okazji symbolem wartości jej przyświecających. Z pomocą rodziców udało się sfinalizować to szczytne przedsięwzięcie i zwieńczyć starania uroczystym wręczeniem sztandaru Szkoła Podstawowa Nr 42. W przygotowania do tego święta włączyła się cała społeczność szkolna, co nadało jej wymiar działania wspólnoty w pełnej jedności i odpowiedzialności. Naturalną konsekwencją takiego zaangażowania jest dla szkoły duma z posiadania sztandaru i poczucie włożenia wkładu we wspólne dzieło. Wpisuje się to również w misję szkoły, która stoi na straży miłości do Ojczyzny oraz szacunku do tradycji. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko, a uroczystości z udziałem sztandaru uczą powagi zachowania i kształtują właściwe postawy młodego obywatela.

Najważniejsze wydarzenie roku

Uroczystość wręczenia sztandaru szkole odbyła się 18.02.2020r. Pani Dyrektor Barbara Stankiewicz rozpoczęła uroczystość słowami Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Podkreśliła również szczególne znaczenie nadania sztandaru szkole. Jest on symbolem jednoczącym całą społeczność szkolną i dającym poczucie wspólnoty i dumy. To znak wartości, którym szkoła pozostaje wierna, a którym patronuje błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. To drogowskaz wyznaczający kierunek, w którym podąża SP 42. To wreszcie emblemat, który zawiera w sobie cząstkę każdego, kto jest związany ze szkołą. Wartości te doskonale spajają się z przesłaniem hymnu szkoły, który jednym głosem, z dumą
i zaangażowaniem zaśpiewali wszyscy nauczyciele i uczniowie:

Tyle pytań, wątpliwości
Na rozstajach życia dróg.
Lecz należy wybrać mądrze,
W człowieczeństwo włożyć trud.
Trzeba tak kierować życiem,
By się nie zmieniło w pył,
Aby każdy dzień kolejny
Przeżyty dobrze był.

Przyszłość leży w naszych rękach.
Trzeba tylko umieć czerpać
Z każdej szansy w życiu danej,
By żyć godnie i z zapałem.

Wspaniali goście

Uroczystość uświetniło przybycie dostojnych gości, którzy dzielili ze szkołą chwile powagi i wzruszenia. W znakomitym gronie znaleźli się Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku – p. Rafał Rudnicki, Wicekurator Oświaty – pani Elzbieta Kamińska, Dyrektor Departamentu Edukacji – pani Ewa Mituła, duchowieństwo Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, goście zaprzyjaźnieni ze szkołą oraz rodzice. W swoich przemówieniach gratulowali oni szkole wspaniałego sztandaru
i nawiązywali do postaci patrona szkoły.

Doniosły moment

W podniosłej atmosferze poczet sztandarowy rodziców z dumą wprowadził najważniejszego bohatera tego dnia. Wzrok zebranych spoczął na sztandarze Szkoły Podstawowej Nr 42. Prezentował się dostojnie i pięknie, gdy wnosił go chorąży sztandaru - pan Marcin Rogalewski, w asyście pani Ewy Sural i pani Marta Dobrzycka.

Po chwili (ułożeniu szkolnego symbolu na stoliku) przyszedł czas na wbicie pamiątkowych symbolicznych gwoździ umieszczonych na drzewcu sztandaru. Stały się one wyrazem szacunku i podziękowania dla gości, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Po przekazaniu nowego sztandaru na ręce pani Dyrektor, nastąpiło uroczyste powierzenie go uczniom. Wzruszonym głosem wypowiedziała do zebranych znamienne słowa: „Drodzy uczniowie! Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was zgodnie ze słowami patrona:To co dajemy , niczym jest w porównaniu z tym, co otrzymujemy. Niech będzie on symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru". Sztandar został poświęcony i zaprezentowany zebranym w widowiskowym przemarszu. Awers sztandaru zdobi portret patrona szkoły - błogosławionego ks. Michała Sopoćki, na rewersie zaś widnieje godło Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł w koronie, łącząc najwyższe dla szkoły Podstawowej Nr 42 w Białymstoku wartości i symbole.

Chwilę później społeczność szkoły złożyła z powagą i skupieniem uroczyste ślubowanie w uznaniu zasług patrona. Sztandar otoczyli przedstawiciele uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Słowa roty ślubowania nawiązywały do ważnych dla SP42 wartości - zobowiązywały do miłości Ojczyzny, poszanowania drugiego człowieka, czerpania wzorów z postawy patrona placówki oraz godnego reprezentowania imienia szkoły, dbania o jej honor i podtrzymywania jej chlubnych tradycji.

Sztandar, będący już oficjalnym symbolem społeczności SP 42, wspaniale prezentował się obok sztandaru Szkoły Podstawowej im. ks. M. Sopoćki w Księżynie. noszących imię tego samego patrona, a zaproszonego do uświetnienia uroczystości.

Poetycko-muzyczne impresje

Uroczystość zwieńczyła część artystyczna, zatytułowana „ Człowiekiem być…”, której scenariusz napisały nauczycielki SP 42 – Dorota Rutkowska, Katarzyna Terlecka i Katarzyna Polak. Nastrojowe wiersze polskich poetów przeplatały się z piosenkami w wykonaniu utalentowanych uczniów szkoły, absolwentów i nauczycieli. Utwory pochodziły z płyty wydanej niedawno przez szkołę Podstawową Nr 42 „To, co dajemy, niczym jest…”, inspirowanej postacią księdza Michała Sopoćki, do której słowa i muzykę napisała pani Katarzyna Polak.

Imprezę poprowadzili z lekkością i dystyngowaniem nauczyciele SP 42 pani Dominika Kosewska-Kozicka i pan Robert Szawiel.

Niezatarte wrażenia

Uroczystość na długo pozostanie w pamięci uczestników nie tylko ze względu na doniosłość wydarzenia, ale też atmosfery, którą udało się stworzyć w trakcie uroczystości. Eleganckie wnętrze ozdobione ze smakiem białymi drzewami, dostojni goście, nastrój powagi i skupienia, zaangażowanie społeczności szkolnej, w końcu refleksyjny, podniosły klimat utworów poetyckich i piękna muzyka splotły się w niepowtarzalną całość, wyróżniającą Szkołę Podstawową Nr 42 im. bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku.

Katarzyna Polak
Barbara Stankiewicz

Archiwum aktualności