Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza

 

gratu1

 

Harmonogram nauki hybrydowej klas 4-8

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

W grafiku zostały umieszczone klasy, które w danym dniu mają lekcje w szkole. Pozostałe klasy, w tym dniu, realizują naukę zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

17.05.2021 r. /poniedziałek /

 8a    sala 13
7a   sala 102
7b  sala 202

18.05.2021 r. /wtorek/

 8a sala 13 
 7a  sala 102
7b sala  202

19.05.2021 r. /środa/

 8a sala 203 
 4a sala 107 
 4b   sala 3

20.05.2021 r. /czwartek/

 7a  sala 102
 7b sala  202
 4a   sala 107
4b sala 3

21.05.2021 r. /piątek/

 6a  sala 109 
 6b sala 2 
 6c sala 205 
 5a sala 13

24.05.2021 r. /poniedziałek/

 6a sala 109 
 6b sala 2 
 6c sala 205 
 5a  sala 13

25, 26, 27.05.2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych – organizacja pracy szkoły dostosowana jest do trwającego w tych dniach egzaminu ósmoklasisty.

28.05.2021 r. /piątek/

 4a  sala 107 
 4b sala 3 
 5a  sala 13

Przypominamy również, że na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 42.


Świętujemy Dzień Flagi oglądając prace uczniów klas I-III


UWAGA!

Od dnia 4 maja wszystkie klasy 1-3 uczą się w szkole. Naukę stacjonarną będziemy realizować zgodnie z rozkładem zajęć, który obowiązywał do czasu przejścia na kształcenie zdalne. Również miejsca i  godziny przyjść do szkoły, i wyjść z niej, pozostają takie same  jak do 22 marca.

Przypominamy również, że terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 42.

Klasy  4-8  do dnia 15 maja, kontynuują naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Archiwum aktualności