Home Page Slider

  • szkola2
  • szkola1
  • dzieci1
  • dzieci1a
  • dzieci1b
  • dzieci1c
  • dzieci1d
  • dzieci1e
  • klasa 1g
  • dzieci1f
  • sp42zaprasza

 

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - „Dary serca” - został objęty honorowym patronatem Jego Ekscelencji księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego i Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs skierowany został do dzieci  w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do rodzin. Objął swoim zasięgiem województwo podlaskie. Przeprowadzony został w dwóch formach; literackiej i plastycznej. Realizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku.

Celem konkursu była przede wszystkim prezentacja i popularyzacja osoby Błogosławionego księdza Michała a także pielęgnowanie kultury Białegostoku. Organizatorzy pragnęli również zachęcić uczestników konkursu do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury, a co za tym idzie do zaprezentowania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.  

Prace literackie przybliżały postać błogosławionego, prezentowały historię jego życia i misję, której się podjął. Zwracały uwagę na naukę ks. Michała oraz jego relacje ze zwykłymi ludźmi.

 


Komisje konkursowe składały się ze specjalistów z dziedziny literatury i sztuk plastycznych. W skład komisji formy plastycznej  weszli:

  1. ks. Marcin Kuczyński - reprezentujący Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Biał
  2. Dorota Świdzińska - plastyk reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury w Biał
  3. Joanna Kowalewska - reprezentująca Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

4.Izabela Danilewska - reprezentująca Publiczne Gimnazjum nr 16 im Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku

Komisję literacką tworzyli:

  1. Rafał Sokołowski - metodyk reprezentujący Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
  2. Dorota Jurguć - reprezentująZespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
  3. Dorota Rutkowska - reprezentująPubliczne Gimnazjum nr 16 im Bł. ks. M. Sopoćki  w Białymstoku.

Komisje oceniały prace w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkól podstawowych, uczniowie szkól gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii rodzinnej. 

W sumie  na konkurs wpłynęło 136 prac, w tym 113 prac plastycznych.

Komisja  formy plastycznej przyznała :

I kategoria - dzieci w wieku przedszkolnym

Nagrody równorzędne:

  1. Karolina Chlebowicz - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
  2. Lena Anikiej - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
  3. Zofia Kucharewicz - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

Wyróżnienia:

  1. Maja Kunicka - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
  2. Eliza Leoniuk - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
  3. Magdalena Zalewska - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

II kategoria - szkoła podstawowa

Nagrody równorzędne:

  1. Maja Gronostajska - Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
  2. Julia- Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
  3. Patryk Popławski - Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku

Wyróżnienia:

  1. Urszula Gawełko - Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
  2. Piotr Gołaszewski - Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku
  3. Hanna Prokopczyk - Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

III kategoria - gimnazjum

Nagrody równorzędne:

  1. Weronika Kieżel - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku
  2. Sebastian Milewski - Gimnazjum w Wasilkowie
  3. Gabriela Mozolewska - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

Wyróżnienia:

  1. Aleksandra Rutkowska - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku
  2. Jakub Maciejewski - Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku
  3. Julia Bobryk - Zespół Szkół nr1, Gimnazjum nr 1 w Łosicach

 IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne

Nagroda:

  1. Justyna Podwysocka - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku

Wyróżnienie:

  1. Jakub Dębkowski - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Kategoria rodzinna:

Nagrody:

  1. Bartosz Piekut - Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
  2. Zuzanna Giesko - Folwarki Wielkie

Wyróżnienia:

  1. Magdalena Gorela - Szkoła Podstawowa nr 9, (oddz. przedszkolny) w Łomży
  2. Weronika Skalska - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku

W formie literackiej nagrodzono:

I kategoria - uczniowie szkół podstawowych:

Nagrody:

  1. Zofia Sztabińska - Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku
  2. Olga Kalinowska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie

Wyróżnienia:

  1. Kacper Oniśko - Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku
  2. Magdalena Panas - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

II kategoria - uczniowie szkół gimnazjalnych:

Nagrody:

  1. Zuzanna Siniło - Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku
  2. Paulina Połubińska - Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku
  3. Piotr Horosz -Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku

Wyróżnienia:

  1. Justyna Iwanowicz -Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku
  2. Aleksandra Ściepko - Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym
  3. Julia Radwańska -Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku
  4. Marta Rosińska - Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 

Nagroda:

  1. Marcin Jankowski - Technikum Mechatroniczne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach.

Wyróżnienie:

  1. Beata Ostrowska- Technikum Informatyczne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Archiwum aktualności