Home Page Slider

  • 1klc
  • baner1b
  •  
    2a 
  • tlo
  • tlo2
  • tlo1
  • dk2
  • sp42zaprasza

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe: 25 stycznia - 07 lutego                  2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia - 07 kwietnia
2021r.
5. Pisemny egzamin ósmoklasisty:
- język polski 
- matematyka
- język obcy nowożytny
Ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

12-13 listopada 2020
07-08 stycznia 2021
04 czerwca 2021

Archiwum aktualności