Home Page Slider

  • szkola2
  • szkola1
  • dzieci1
  • dzieci1a
  • dzieci1b
  • dzieci1c
  • dzieci1d
  • dzieci1e
  • klasa 1g
  • dzieci1f
  • sp42zaprasza


Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą?

  • podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka,
  • doceniaj jego pracę i samodzielność,
  • dostrzegaj nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka,
  • nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości,
  • zawsze bądź gotowy, by pomóc dziecku w miarę swoich możliwości, okaż mu cierpliwość i zrozumienie,
  • pomagaj, ale nie wyręczaj,
  • pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole,
  • nie skupiaj się tylko na nauce, wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,
  • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (notowanie, zapamiętywanie, czytanie, koncentracja uwagi i inne),
  • nie zapominaj, że pochwała za dobrze wykonaną pracę działa na dziecko bardzo motywująco,
  • im bardziej rodzice wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.

Archiwum aktualności