Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza


Kształcenie na odległość w szkole

Drogi Rodzicu

Edukacja zdalna to nowe doświadczenie i duże wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Mamy nadzieję, że wspólnie  uda się nam wypracować dobry, efektywny system zdalnego nauczania. Wymaga to jednak zaangażowania i zmiany stylu dotychczasowej pracy, zarówno ze strony nauczycieli, uczniów, jak i rodziców.

 • nauczyciele systematycznie i z jednodniowym wyprzedzeniem umieszczają tematy i zadania do wykonania dla poszczególnych klas, które są dostępne na stronie internetowej szkoły,

 • na czas nauki zdalnej została utworzona skrzynka e-mailowa dla każdego nauczyciela służąca do współpracy z uczniami w zakresie realizacji podstawy programowej lub rodzicami, która po zakończeniu takiej formy nauczania zostanie zlikwidowana,

 • nauczyciele odpowiadają na e-maile w godzinach swoich dyżurów (poniedziałek – piątek), których grafik jest dostępny na stronie internetowej szkoły,

 • ogłoszenia skierowane do wszystkich rodziców nadal odbywają się przez dziennik elektroniczny,

 • nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka angielskiego pracują z uczniami klasy 8 z wykorzystaniem platformy Padlet.

Archiwum aktualności