Home Page Slider

  •  
    wiosna6 
  • wiosna0
  • wiosna1a
  • wiosna4
  • wiosna5
  • sport bieg
  • 4
  • sp42zaprasza

obiady

 

Wpłaty za obiady w kwietniu 2019 r. należy dokonywać od 1 do 10 kwietnia 2019 r. 
w wysokości 56,00 zł  z dopiskiem:
 dożywianie za m-c ............ za córkę/syna ................... kl. ..... .

UWAGA
W dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r. odbywają się rekolekcje.
W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Jeżeli ktoś nie będzie korzystał w tych dniach z obiadów w stołówce szkolnej ma obowiązek powiadomić intendentkę do dnia 4 kwietnia 2019r do godz. 11.00
Uczniowie, którzy zgłosili nieobecność w/w dniach płacą za m-c kwiecień 38,50zl.

Osoby, któreopłaciły 45,50 zł będą miały odliczone 7 zł. w maju

 Nr konta 04 1240 1154 1111 0010 3576 7117

PEKAO SA I Oddział w Białymstoku

          Opłata za obiady pracownikom szkoły za kwiecień 2019 r. 
 wynosi 98,40 zł.
W przypadku nieobecności w/w dniach proszę o zgłoszenie intendentce i pomniejszenie kwoty.

Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty do 10 kwietnia 2019 r. zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczonych kwot. 

Przypominamy, że koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł, dla pracownika 6,15 zł.

UWAGA! Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

 

 

 

Archiwum aktualności