Home Page Slider

  • 1klc
  • baner1b
  •  
    2a 
  • tlo
  • tlo2
  • tlo1
  • dk2
  • sp42zaprasza

Smacznego

obiad

Z uwagi na zaistniałą sytuację
(nauczanie zdalne od 09 listopada 2020r. w klasach I – VIII),
kierujemy prośbę do Rodziców o niewpłacanie należności za obiady za miesiąc listopad,
lecz skontaktowanie się z intendentem Szkoły co do uiszczenia odpowiedniej kwoty
za spożyte posiłki w tym miesiącu.
Dziękujemy. 

Wpłaty za obiady w listopadzie 2020 r. należy dokonywać od 1 do 10 listopada 2020 r. 

w wysokości 59,50 zł  z dopiskiem:
 dożywianie za m-c ............ za córkę/syna ................... kl. ..... .

Obiady w listopadzie wydawane są od 02.11.2020r do 30.11.2020r.tj (18 dni)

Wpłatę pomniejszono o 1 dzień ( 14.X.2020r. był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych czyli 17x3,50=59,50zł.)

Dni 12 i 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, funkcjonuje tylko świetlica szkolna.
Rodzice, których dzieci będą w tych dniach korzystały z obiadów, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie wychowawców klas lub intendenta do dnia 05.11.2020r. (czwartek ) do godz.14.00 opłata za obiady wzrasta wtedy o 7 zł tzn. 66,50zl

UWAGA
W związku z dalszymi obostrzeniami ( COVID-19 ) obowiązek wydawania kartek obiadowych uczniom jest wstrzymany aż do odwołania.


Nr konta 04 1240 1154 1111 0010 3576 7117

PEKAO SA I Oddział w Białymstoku

          Opłata za obiady pracownikom szkoły za listopad 2020 r. 
 wynosi 104,55 zł.

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty do 10.11.2020 r.
zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczanych kwot.


Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł, dla pracownika 6,15 zł.

UWAGA! Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

 

 

 

Archiwum aktualności