Home Page Slider

 • slajder wy
 • slajder wy1
 • slajder wy2
 • przeg slajder
 • wycieczka zak
   
 • galeria mecz
 • pasowanie1
 • 4
 • sp42zaprasza

obiady

Wpłaty na obiady za czerwiec 2018 r. (1-21 czerwca) należy dokonywać od 1 do 10 czerwca 2018 r. 
w wysokości 52, 50 zł  z dopiskiem:
 dożywianie za m-c ............ za córkę/syna ................... kl. ..... .

   Nr konta 04 1240 1154 1111 0010 3576 7117
PEKAO SA I Oddział w Białymstoku

          Opłata za obiady pracownikom szkoły za czerwiec 2018 r. 
 wynosi 92,25 zł.

Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty do 10 czerwca 2018 r. zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczonych kwot. 

Przypominamy, że koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.
Osoby, które były na wycieczce proszę o odliczenie przy wpłacie za czerwiec.

UWAGA! Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

Zgodnie z pkt 5.3 rozdział V Zarządzenia Dyrektora nr 1/2017
Szkoły Podstawowej nr 42 im. Błogosławionego ks. M. Sopoćki w Białymstoku z dnia 1 września 2017r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej - w przypadku nieobecności ucznia można odwołać korzystanie z posiłków i zgłosić obiad do sprzedaży, najpóźniej w dniu poprzednim do godziny 1400. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.

Rezygnację z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy zgłosić na piśmie intendentce najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.


 

Archiwum aktualności