Home Page Slider

 • zima1c1
 • zima1c
 • klasa2c
 • slajderz
 • slajderz1
 •  
   slajderz3
 • slajderz4
 • slajderz5
 • dk2
 • sp42zaprasza

Smacznego

obiad

   WPŁATY  za  OBIADY  w  lutym 2021r.  DOTYCZY  TYLKO KLAS I -III

należy dokonywać od 01.02. do 10.02.2021r

w wysokości 66,50 zł  z dopiskiem:

 dożywianie za m-c ............ za córkę/syna ................... kl. ..... .

Obiady w styczniu wydawane są od 01.02.2021r do 26.02.2021r. tj (19 dni)

Dzień 15.02.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, funkcjonuje tylko świetlica szkolna. Rodzice, których dzieci będą korzystały w tym dniu z obiadu, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie wychowawców klas lub intendenta do dnia 10.02.2021 r. (środa) do godz.13.00 opłata za obiad wzrasta wtedy o 3,50 zł. tzn. 70zł.

UWAGA
W związku z dalszymi obostrzeniami (COVID-19) obowiązek wydawania kartek obiadowych uczniom jest wstrzymany aż do odwołania.

Nr konta 04 1240 1154 1111 0010 3576 7117

PEKAO SA I Oddział w Białymstoku

          Opłata za obiady pracownikom szkoły za luty 2021 r. 
 wynosi 116,85 zł.

Za korzystanie z obiadu dnia 15.02.21 r. opłata wzrasta o 6,15zł. tzn. 123 zł.

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty do 10.02.2021 r.
zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczanych kwot.


Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł, dla pracownika 6,15 zł.

UWAGA! Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

 

 

 

Archiwum aktualności