Home Page Slider

  • rozpocz
  • slajder den
  • slajder den1
  • slajder den2
  • slajder den3
  •  
    rozpocz4 
  • 4
  • sp42zaprasza

Smacznego

obiad

 Wpłaty za obiady w październiku 2019 r. należy dokonywać od 1 do 10 października 2019 r. 

w wysokości 80,50 zł  z dopiskiem:
 dożywianie za m-c ............ za córkę/syna ................... kl. ..... .

UWAGA

Obiady w październiku wydawane są od 01.109.2019r do 31.10.2019r.tj (23 dni)

14.10 i 31.10 2019r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

UWAGA
Uczniowie, którzy będą korzystać w tych dniach (14.10 i 31.10 2019 r.)
 z obiadów w stołówce szkolnej mają obowiązek zgłosić do intendentki do dnia 10.10.2019 r. do godz. 13.00.
Uczniowie, którzy nie będą korzystać w tych dniach z obiadów płacą 7 zł. mniej tj. 73,50 zł.

Nr konta 04 1240 1154 1111 0010 3576 7117

PEKAO SA I Oddział w Białymstoku

          Opłata za obiady pracownikom szkoły za październik 2019 r. 
 wynosi 141,45 zł.
Nauczyciele, którzy nie będą korzystać w tych dniach z obiadów płacą 12,30 zł. mniej tj. 129,15 zł.


Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty do 10.10.2019r zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczanych kwot.

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł, dla pracownika 6,15 zł.

UWAGA! Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

 

 

 

Archiwum aktualności