Home Page Slider

  • 1klc
  • baner1b
  •  
    2a 
  • tlo
  • tlo2
  • tlo1
  • dk2
  • sp42zaprasza

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

(aktualizacja na dzień 2018-11-19)

Dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego (nagrody konkursowe)

L.p. Nazwa
1.  Dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego (nagrody konkursowe)
2. Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę na zawodach pozaszkolnych
3. Dzień Edukacji Narodowej - kwiaty
4. Zakup komiksów o tematyce patriotycznej w związku z obchodami 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 5. Składki członkowska na SZS + przewozy uczniów na zawody
 6. Druki księgowe
7. Prowizje bankowe

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zrozumienie, okazane poprzez  wpłaty na rzecz powyższych działań.


OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

W związku z dezaktualizacją nazwy szkoły - "Publiczne Gimnazjum nr 16", widniejącej na sztandarze szkoły oraz wieloletnim zużyciem materiału, niezbędny jest zakup nowego sztandaru. 
Na posiedzeniu Rady Rodziców uchwalono wysokość składki w kwocie 20 zł od ucznia z przeznaczeniem na ten cel. 
Uprzejmie prosimy o aktywne dokonywanie wpłat.

Wdzięczna Rada Rodziców 
SP Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku

Wpłaty przyjmowane są u wychowawców lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
rachunek nr 
80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

Archiwum aktualności