Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

(aktualizacja na dzień 2021-01-22)

BILANS OTWARCIA 01 wrzesień 2020 r. – 791,47 zł

Wpłaty we wrześniu na fundusz podstawowy : 2 200,00 zł
Wpłaty w październiku na fundusz podstawowy : 2 259,00 zł
Wpłaty w listopadzie na fundusz podstawowy : 500,57 zł

                                                              RAZEM:     5 751,04 zł

  WYDATKI:

IX 2020              916,24 zł
X 2020              280,18 zł 
XI 2020             306,06 zł

Razem wydatki: 1502,48 zł

Wydatki obejmują m.in.:

 1. Kwiaty na Dzień Edukacji, ciasto 
 2. Egzamin kl. XVIII
 3. Korekta dopłaty do sztandaru
 4. Materiały do świetlicy
 5. Opłaty bankowe

Stan rachunku: 4 248,56 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zrozumienie, okazane poprzez  wpłaty na rzecz powyższych działań.Archiwum aktualności