Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza

Konferencja nr 3 - zaproszenie


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

logo kreatywnoc ONline i OFFline1

organizowaną przez
Szkołę Podstawową Nr 42
im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku
przy współpracy ze 
Szkołą Podstawową Nr 7
im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

pod patronatem
Podlaskiego Klubu Kreatywnych nauczycieli

13 maja godz. 16.00 na Teamsach
SZKOLNY KONKURS KALIGRAM


CALLIGRAM COMPETITION
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku.
 • Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego.
 • Tematem konkursu jest kaligram – kompozycja kaligraficzna stanowiąca zamkniętą całość. Jest to angielskie słowo przedstawione za pomocą ilustracji. Litery stanowią integralną cześć obrazka.
 • Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo button – guzik przedstawiamy za pomocą guzików ułożonych w kształcie liter tego wyrazu.
 • Na początku każdego miesiąca zostanie podana lista słów, które należy przekształcić w kaligram.
 • Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do prac autorskich) w celu promocji konkursu i szkoły.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 • Wszystkie prace w wyznaczonym terminie tj. do 25 dnia każdego miesiąca powinny być dostarczone do nauczycieli języka angielskiego.

Forma pracy konkursowej:

 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim przewidziane w harmonogramie na dany miesiąc.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Format arkusza jest określony i nie może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • Praca musi być podpisana z tyłu ( imię, nazwisko, klasa)

Kryteria oceny:

 • celność ujęcia tematu i zgodność z definicją,
 • oryginalność pomysłu,
 • poziom artystyczny i techniczny,
 • poprawność ortograficzna,
 • czytelność prac,
 • samodzielność wykonania.

Schedule:

Month

Calligram

October

kl. IV- pumpkin

Kl.V- a broom

Kl. VI – haunted house

Kl. VII – trick or treat

Kl. VIII - drizzle

November

kl. IV- food waste

Kl.V- bonfire

Kl. VI – gunpowder

Kl. VII – effigy

Kl. VIII - barrel

December

kl. IV- present

Kl.V- Christmas

Kl. VI – mistletoe

Kl. VII – chimney

Kl. VIII - sleigh

January

kl. IV- snowman

Kl.V- fireworks

Kl. VI – fancy dress party

Kl. VII –  mittens

Kl. VIII - frost

February

kl. IV- chocolate

Kl.V- hug

Kl. VI – love birds

Kl. VII – arrow

Kl. VIII – to hold hands

March

kl. IV- rainbow

Kl.V- gold

Kl. VI – horseshoe

Kl. VII – treasure

Kl. VIII - shamrock

April

kl. IV- rabbit

Kl.V- spring

Kl. VI –Easter

Kl. VII – have a party

Kl. VIII – celebration

 

May

Kl. IV- flower

Kl. V- cycling

Kl-VI- going out

Kl. VII – parachute

Kl. VIII - weightlifting

June

Kl.IV- holiday

Kl.V- trip

Kl.VI- travelling

Kl. VII – lightning

Kl. VIII - storm

NAGRODY

 • dobra zabawa;
 • cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego;
 • nagrody rzeczowe.
 
 
 
 
 

Archiwum aktualności