Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza

Propozycje tematów projektów edukacyjnych do zrealizowania
w roku szkolnym 2016/ 2017

proj edu m

 

1. Sport – my life and my passion:

op. p. A Maciejuk, p. W. Włostowska-Zdanowicz

Cele:

- kształtowanie umiejętności komunikacji w języku angielskim

- nawiązanie współpracy międzynarodowej

- poznanie kultury innych narodów

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej

- propagowanie zdrowego stylu życia

 2. Wycieczka po Moskwie – najciekawsze miejsca:

op. p. M. Muśko, p. A. Maciejuk

Cele:

- poznanie historii i walorów turystycznych Moskwy

- podniesieni poziomu kompetencji językowych

- kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

 3. Stworzeni z wyobraźni:

op. p K. Polak, p. E. Kadłubowska

Cele:

- zachęcanie młodych ludzi do aktywności literackiej

- rozwijanie kreatywności i rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez   działania związane z tworzeniem wspólnej powieści

- propagowanie aktywizujących metod pracy w oparciu o Story Cubes

- doskonalenie umiejętności redakcyjnych, pisarskich i językowych

 4. W laboratorium przyrodniczym:

op. p. H. Arciszewska, p. I. Golonko, p. U. Uściłko

Cele:

- aktywne poznanie zjawisk i procesów przyrodniczych

- kształtowanie umiejętności posługiwania się metodami badawczymi np. projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń

- dokonywanie pomiarów, przedstawiania i interpretowania wyników

 5. Z książką w teczce:

op. K. Polak, D. Rutkowska, E. Dmitruk, E. Kadłubowska

Cele:

- popularyzowanie czytania książek wśród młodzieży

- stworzenie społeczności młodych czytelników

- doskonalenie umiejętności redagowania recenzji

- ukazanie czytania jako daru i wartości

Archiwum aktualności